Opptatt av Sikkerhet i nord

Norges beredskap i nord interesserer hele EU. Det fikk Maritimt Forum Nord erfare da EUs ambassadør til Norge Thierry Béchet ba om å bli orientert.

28 ambassadører fra forskjellige EU-land tok turen til EUs ambassade i Oslo da ambassadør Thierry Béchet i begynnelsen av mai inviterte daglig leder i Maritimt Forum Nord, Tor Husjord, for å fortelle om nordområdene og beredskapen i nord. 

Husjord, var bedt om å holde et foredrag om norsk beredskap – som en følge av nestenhavariet til «Viking Sky» utenfor Hustadvika 23. mars. 

Under møtet fortalte han først og fremst om situasjonen i Nordområdene, og ikke minst hvilken risiko et tilsvarende havari ville kunne møtt her. 

Husjord orienterte om dagens beredskapssituasjon i nord gjennom de arbeidene som er foretatt gjennom SARiNOR-prosjektene samt og SAREX Svalbard. Her tok han også for seg de framtidige planene som foreligger med tanke på å bygge opp en beredskapsordning som er i stand til å håndtere den økende trafikken i Barentshavet. Både fra oljenæringen, fiskeriene samt den sterkt økende trafikkstrømmen rundt Svalbard. 

Interessen blant deltakerne som bestod av ambassadørene fra EU-landene, var stor og Husjord fikk en rekke spørsmål om hvordan Norge tenker i årene framover. 

Her redegjorde han for den SAREX Svalbard som nå i mai vil gjennomføre sin første av to omfattende fullskalaøvelser på Svalbard. 

Dette prosjektet vekket stor interesse blant ambassadørene som ønsket en detaljert beskrivelse, ettersom Nordområdene også er viktig for EU. 

Foredraget ble gjennomført tirsdag 30. april. I utgangspunktet skulle det være et kort foredrag om forholdene i nord, men endte med å vare i halvannen time.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *